POSOM Stenungsund 

Ledargruppen har under en halvdag genomfört en diskussionsövning för Stenungsunds POSOM-grupp där både ledningsgruppen och resurspersoner deltog. Övningen genomfördes tillsammans med kommunens säkerhetsansvarig Dennis Salenborn och socialchefen Rickard Persson och omfattade; Samhällets krisberedskap, Ledningsplan, Stöddokumentation, Seminarieövning, Erfarenhetsutbyte.