Poseidon Kortedala 

Svenska Ledargruppen har stöttat Bostads AB Poseidon med egenkontroller av brandskyddet i deras distrikt Kortedala. Vi samlade samtliga medarbetare från distriktet som tillsammans repeterade sina kunskaper kring brandskydd för att sedan med stöd av våra konsulter genomföra kontroller i samtliga av distriktets fastigheter. Poseidon bedriver ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete.