Medley 

Ledargruppen har genomfört en pilotutbildning som fick ett mycket positivt resultat av deltagarna vid företagets anläggning i Linköping.