Lilla Edets, Tjörns och Orust kommun 

Ledargruppen har genomfört ett gemensamt utbildningstillfälle i ämnena Samhällets krisberedskap och Stabsmetodik. Tre kommuner (Lilla Edet, Orust, Tjörn) medverkade. Deltagarna samlades lokalt på var sin ort och var uppkopplade med ljud och bild gentemot Ledargruppens instruktör.