Gunnar Lövgren Bygg & Alexanderssons Bygg 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags utbildning i att förbereda och förebygga hot och våld på arbetsplatsen för våra Help24 kunder Gunnar Lövgren fastigheter och Alexanderssons fastigheter. Dagen gav underlag till eftertanke, framtagande av en tydlig riskbedömning och etablering av rutiner för att skapa en trygg arbetsplats.