STOKAB 

Fiberföretaget STOKAB har valt Svenska Ledargruppens visselblåsarfunktion  Slå Larm. Vi tackar för förtroendet!

SJ 

Svenska Ledargruppen har deltagit i SJs årliga nationella katastrofövning. Dag 1 innehöll erfarenheter från en olycka som danska DSB var delaktiga i Stora Bältbron samt information kring Civilt försvar och en simuleringsövning med motspel. Under dag 2 genomfördes en föreläsning kring samhällets krishanteringssystem, MSBs koncept för gemensamma grunder för samverkan och ledning. Övningsdagarna avslutades med en inspirationsföreläsning i stabsmetodik, mallar och arbetssätt för att väcka deltagarnas tankar kring utveckling hur man arbetar idag. Engagerade och drivna medarbetare!

Gunnar Lövgren Bygg & Alexanderssons Bygg 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags utbildning i att förbereda och förebygga hot och våld på arbetsplatsen för våra Help24 kunder Gunnar Lövgren fastigheter och Alexanderssons fastigheter. Dagen gav underlag till eftertanke, framtagande av en tydlig riskbedömning och etablering av rutiner för att skapa en trygg arbetsplats.

Nordstan Göteborg 

Nordstans samfällighetsförening, ett av Sveriges största köpcenter, väljer Ledargruppen och Krisjouren för sin krisberedskap och sitt krisstöd.

Stångå Rörservice Linköping 

Företaget har vuxit och har nu över 50 anställda vilket ställer krav på att den tidigare arbetsmiljögruppen nu omformas till en skyddskommitté. Ledargruppen stöttar denna process.

POSOM Stenungsund 

Ledargruppen har under en halvdag genomfört en diskussionsövning för Stenungsunds POSOM-grupp där både ledningsgruppen och resurspersoner deltog. Övningen genomfördes tillsammans med kommunens säkerhetsansvarig Dennis Salenborn och socialchefen Rickard Persson och omfattade; Samhällets krisberedskap, Ledningsplan, Stöddokumentation, Seminarieövning, Erfarenhetsutbyte.

Medley 

Ledargruppen har genomfört en pilotutbildning som fick ett mycket positivt resultat av deltagarna vid företagets anläggning i Linköping.

Twisterpad Söderköping 

Ledargruppen har genomfört repetitionsutbildning och desk top-övning med företagets krisgrupp

Poseidon Kortedala 

Svenska Ledargruppen har stöttat Bostads AB Poseidon med egenkontroller av brandskyddet i deras distrikt Kortedala. Vi samlade samtliga medarbetare från distriktet som tillsammans repeterade sina kunskaper kring brandskydd för att sedan med stöd av våra konsulter genomföra kontroller i samtliga av distriktets fastigheter. Poseidon bedriver ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete.

Svenska Ledargruppen AB 

Än en gång en fantastisk familjehelg med Svenska Ledargruppen! Traditionsenligt träffades alla medarbetare med familjer för en gemensam familjehelg. Vi samlades 32 vuxna och 23 barn/ungdomar och spenderade helgen på Vildmarkshotellet med besök på Kolmården och allt i Halloweentema. Två härliga dagar med mycket skratt och gemenskap som bådar gott för framtiden.

Lilla Edets, Tjörns och Orust kommun 

Ledargruppen har genomfört ett gemensamt utbildningstillfälle i ämnena Samhällets krisberedskap och Stabsmetodik. Tre kommuner (Lilla Edet, Orust, Tjörn) medverkade. Deltagarna samlades lokalt på var sin ort och var uppkopplade med ljud och bild gentemot Ledargruppens instruktör.

Kopparstaden 

Bostadsbolaget Kopparstaden i Falun har med hjälp av Ledargruppen utbildat all personal i kundbemötande och att hantera hot och våld. Satsningen avslutades med en workshop för ledningsgrupp och skyddskommitté om hur man ska arbeta vidare.

Klövern Stockholm 

Ledargruppen har utbildat Klövern, Stockholm i HLR. Den skräddarsydda utbildningen genomfördes under tre tillfällen.

Båstadhem 

Ledargruppen har utbildat all personal på Båstadhem i att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen.

Södertälje kommun 

Ledargruppen har genomfört utbildning i två steg med personal kring att förbereda och genomföra publika möten.

Båstahem 

Ledargruppen har under en heldag utbildat Båstahem inom Arbetsmiljö samt HLR och Första Hjälpen.

Solkraft 

Ledargruppen stöttar Solkraft med stöd inom arbetsmiljö på 40 % fram till årsskiftet. Vi hjälper till med riktlinjer, rutiner och implementering av SAM= systematiskt arbetsmiljöarbete.

Stenungsunds kommun 

Ledargruppen stöttar Stenungsunds kommun att utveckla sin krisberedskap genom att bistå i det löpande arbete enligt Lagen om Extraordinära händelser. Vi kommer även att genomföra utbildning och övningar inom området som även omfattar civilt försvar.

ESBS 

ESBS, East Sweden Business School anlitar Ledargruppen för att genomföra utbildning kring arbetsmiljö för alla sina YH-elever.

Gothia Towers 

Ledargruppen hjälper Gothia Towers att Identifiera sina kameror, dess placering och upptagningsområde. Detta för att bestämma ändamålet och hitta en rättslig grund för placeringarna. Vi gör även en risk- och sårbarhetsanalys över kamerabeståndet.

LE Lundbergs fastigheter 

Inom ramen för LE Lundbergs abonnemang på Utbildningsavdelningen har chefer och personal under en effektiv och koncentrerad dag utbildats. På plats i Norrköping genomfördes kurser i Heta Arbeten, systematiskt brandskyddsarbete, hjärt- och lungräddning samt grundläggande brandskydd.

Bostadsbolaget 

En delvis ny ledningsgrupp på Bostadsbolaget har fräschat upp sina kunskaper kring krisledning med en halvdags övning. Detta som första steg i en utbildningsserie om tre.

Xamera 

Ledargruppen har utbildat Xameras ledning i krisgruppens arbetssätt, stabsarbete och metoder. Denna grundläggande utbildning kommer att följas upp med en krisövning för företaget.

Poseidon 

Ledargruppen har genomfört utbildning för utrymningsorganisationer och övat utrymning för Poseidon distrikt Kortedala. För att få en utrymningsorganisation att fungera krävs planering och analys av lämplig utrymningsstrategi, information och utbildning av personal och sist men inte minst övning för att befästa och pröva strategier och kunskap.

Himmelsta Bygg 

Ledargruppen utbildar och övar Byggföretaget Himmelstas krisledning.

 

Svenska Ledargruppen 

Vi är glada att hälsa Elin Hernstedt, Madelene ”Madde” Rübsamen och Leo Johansson välkomna till oss på Svenska Ledargruppen! Efter fyra veckors introduktion är de snart färdiga för sina nya uppgifter. Elin kommer att arbeta som seniorkonsult med Stockholm som utgångspunkt. Leo som konsult i Göteborg med fokus på utbildning inledningsvis. Madde kommer att ta hand om vår ekonomi som en av administratörerna i Staben, Göteborg.

Här följer en kort presentation som var och en egenhändigt ”knåpat ihop”.

Elin
Jag är f.d polis som vill fortsätta säkra och förenkla tillvaron för dem jag möter genom stöttning, rådgivning, utveckling och förändring . Med en lång polisiär erfarenhet inom krisstöd, ledning, utredning och spaning ser jag fram emot att hjälpa våra kunder att förebygga, säkra, stödja och minimera skador på bästa sätt. I en god arbetsmiljö där vi värnar trygghet och skapar förutsättningar för en säker arbetsplats, kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

Madde
Jag har jobbat inom ekonomi på olika sätt sedan 2010, både som redovisningskonsult gentemot kunder inom olika branscher och som anställd hos ett företag som controller/”ekonomen”. Efter att ha varit redovisningskonsult de senaste 4 åren och dagligen haft många olika kunder att arbeta med, ska det åter igen bli kul att vara en del av ett bolag med fokus på att göra det bästa för företaget samt att få lära mig många nya saker inom det administrativa.

Leo
Jag har arbetat en längre tid inom byggbranschen, som yrkesarbetare, Skyddsombud och vidare som Huvudskyddsombud. Jag blev därefter handplockad iför att arbeta vidare på nationell nivå med arbetsmiljö och beteendebaserad säkerhet med en inriktning på företagskultur. I rollen har jag bland bedrivit workshops/utbildningar, deltagit i skyddsronder/riskanalyser, utredningar av allvarliga tillbud, ledningsgruppsmöten samt medverkan på hälsa- och säkerhetsråd på verksamhetsgrensnivå. Utöver arbetslivet är jag en utbildad och erfaren havslivräddare och sjukvårdare sen många år. Där är det systematiska förebyggande arbetet en kärnpunkt i att förhindra olyckor och ohälsa.

Linotol 

Skandinaviens ledande leverantör inom golventreprenader, Linotol, har tecknat avtal med Ledargruppen. De valda tjänsterna är HELP24 med personalhandbok och Utbildningsavdelningen. Vi välkomnar er in i familjen!

Ventilationskontroll 

Svenska Ledargruppen har utbildat chefer samt arbetsledande personal på Ventilationskontroll inom området kris samt krishantering. Utbildningen var inriktad mot praktiskt agerande under samt efter en allvarlig olycka, med ingående moment såsom;

  • Krav på organisationen
  • Stress och krisreaktioner
  • Krishantering
  • Information och avlastningssamtal

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

Svenska Ledargruppen har utbildat personal på det kommunala fastighetsbolaget Bostadsstiftelsen Uddevallahem i hot & våld på arbetsplatsen. Dagen kännetecknades av ett mycket gott engagemang, bra dialoger om det allvarliga ämnet samt givande ”grupp/scenariodiskussioner”. På det hela en mycket lyckad dag.

Ledargruppen 

Vi välkomnar våra YH-studenter till kursstart av vår nya ytbildning Beredskaps- och säkerhetssamordnare! 45 lyckliga studenter av drygt 150 sökande kommer att fördjupa sina kunskaper inom säkerhet. Vi är glada att ha en fin spridning på ålder och kön då vi ser att erfarenhetsutbyte är en viktig del av utbildningen, nästan hälften är kvinnor och den totala medelåldern 37 år.

Inledningstalade på premiärdagen var självaste arméchefen Karl Engelbrektson som höll ett inspirerande inledningstal om värdet av vår utbildning.

Torsdag 5 september är första träffen av tolv lärarledda tredagarspass på plats i Göteborg. Däremellan får våra studenter hemuppgifter att lösa.

Utbildningen är en del av vår Riskmanagement Akademi. Nästa omgång startar hösten 2020 och ansökan öppnas i början av året. 

Läs mer om vår YH-utbildning Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Rektor för Beredskaps- och säkerhetssamordnarutbildningen Jonas Lundberg tackar arméchefen Karl Engelbrektson för ett inspirerande inledningstal.

Lincom 

Norrköpingsbaserade företaget Lincom som arbetar med larm och passagesystem väljer Ledargruppen och HELP24 för sitt arbetsmiljöarbete.

Metenova 

Svenska Ledargruppen hjälper Metenova med sitt Systematiska brandskyddsarbete genom framtagning av dokumentation, egenkontrollplaner, utrymningsorganisation samt utbildning i brandskydd och första hjälpen.

Lunds kommuns fastighets AB 

Lunds kommuns fastighets AB, LFK får hjälp med sitt krisstöd genom Ledargruppens koncept Krisjouren. Vi hjälper även LKF med krisledningsutbildning/övning

Linköping Health Care 

Alla personal har genomför grundläggande brandutbildning.

Addera Link 

Alla chefer och personal har genomfört repetitionsutbildning avseende kvarts- och stendamm.

Klövern AB 

Fastighetsbolaget Klövern har genom Ledargruppen utbildat nya skyddsombud under två dagar.

Burlövs bostäder AB 

Kommunala bostadsbolaget, Burlövs Bostäder AB, väljer Ledargruppen och HELP24 för sitt arbetsmiljöarbete.

NIRA Dynamics 

HLR och brandkunskapsutbildning har genomförts i företagets rullande utbildningsplan

Windy Boats 

Windy säkerställer sin beredskap genom utbildning i brandskydd och HLR.

SVEFA AB 

SVEFA AB, experter inom fastighetssektorn, har valt Svenska Ledargruppens tjänst Krisjouren och Slå Larm. Vi tackar för förtroendet!

Almondy 

Almondy, det fantastiska tårtbageriet, har tecknat avtal med Svenska Ledargruppen. Tjänsten vi startar med är visselblåsarfunktionen Slå Larm.

Toyota Material Handling Systems 

Trucktillverkaren Toyota har genomfört utbildning och översyn av sin krisledningsgrupp. Detta är en förberedelse inför en större krisövning på företaget under hösten.

Ale kommun 

Svenska Ledargruppen stödjer Ale kommun med organisationsutveckling av kommunens säkerhet samt krisberedskapsfunktioner, ett verkligen spännande och stimulerande uppdrag. Under avtalstiden kommer vi även verka som kommunens beredskaps och säkerhetsfunktion, vilket innebär att vi genomför risk- och sårbarhetsanalys till planering och genomförande av utbildningar samt övningar. Svenska Ledargruppen AB är på plats hos kommunen på halvtid.

Vossloh Rail Services 

Vossloh med verksamhet i hela världen inom järnvägsinfrastruktur har valt Ledargruppen som samarbetspartner för att utveckla sin krisledningsförmåga för sin växande svenska del.

Windy Boats 

Båttillverkaren Windy i Västervik utökar sitt samarbete med Ledargruppen och HELP24
genom att tecknat avtal för att styra sitt personalarbete med Personalhandboken.

Prima Golv Linköping 

Vi välkomnar Prima Golv som satsar på sin arbetsmiljö genom vårt HELP 24-abonnemang.

Krisnätverksträff Linköping 

Den 11-12 april samlades drygt 170 deltagare i Linköping med fokus på nätverkande.
Med deltagande från myndigheter, regionala aktörer, kommuner, räddningstjänst, polis, försvarsmakt, företagshälsovård samt privata aktörer så blev erfarenhetsutbytet mycket givande.

Svenska Ledargruppen är mycket stolta över att ha fått förtroendet att få arrangera årets krisnätverksträff.

Kenneth Lexell 

Kenneth Lexell har en lång och bred erfarenhet av säkerhetsarbete i ledande befattningar, både inom den privata sektorn som den kommunala. Allt ifrån fysisk säkerhet, personsäkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd, till utbildning och övning. Han har ett stort nationellt nätverk och innehar en internationell certifiering i säkerhetsledning, CPP. Vi hälsar Kenneth varmt välkommen till oss på Göteborgskontoret.

Kris 2019 Helsingborg 

Svenska Ledargruppen har varit utställare och deltagare på årets KRIS 2019 10-11 april i Helsingborg. Detta är en årlig, nationell konferens som fokuserar på krisberedskapsområdet. På konferensen fanns det deltagare från hela Sverige såväl från offentliga sektorn som den privata.

Vi representerades av Patrik Svedenskiöld och Daniel Holmbom som de fick en god möjlighet att presentera Ledargruppen vår kommande YH-utbildning, Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Skolfastigheter i Stockholm 

Ännu en utbildning kring byggarbetsmiljösamordning för olika roller på företaget har genomförts av oss på Ledargruppen.

Svensk Tryckgjutning Vimmerby 

STG har tillsammans med Ledargruppen genomfört utbildningsdag för sin personal Brand HLR och Första hjälpen

Klövern 

Den årliga skyddsombudsträffen har genomförts på Klövern med medverkan av Ledargruppen som informerat om vårt samarbete och HELP 24

Kanthal Hallstahammar 

Som en del av Ledargruppens samarbete kring brandskydd och första hjälpen har ytterligare sex grupper utbildats under mars.

HSB Boservice Östergötland 

Ledargruppen har genomfört utbildning i bemötande av hot och våld för företagets fastighetsskötare.

Skolfastigheter i Stockholm   

Ledargruppen har inlett en utbildningsinsats för att säkerställa kompetens som Byggarbetsmiljösamordnare för olika roller på företaget. En första omgång med 19 deltagare genomfördes under mars månad.

KRIS2019 Helsingborg 

Ledargruppen kommer att delta som utställare på KRIS2019 i Helsingborg 10-11 april. Kom och ta en pratstund med Daniel eller Patrik som kommer att finnas på plats och berätta om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa er med. Välkomna!

Lunds universitet 

Ledargruppen har utbildat Lunds universitet med vårt paket om säkerhetsskydd.

Ny Medarbetare Lars Andersson 

Vi välkomnar Lars Andersson som ny medarbetare på Svenska Ledargruppen. Lars är ett känt ansikte hos oss då han tidigare arbetat som inhyrd IT-konsult. Han kommer att jobba med IT-lösningar i våra system några timmer/vecka samt under lov från sin Mastersutbildning i Datateknik på Chalmers Tekniska Högskola.

ETIK-hus Varberg 

Svenska Ledargruppen har utbildat ETIK-hus i Varberg i Heta Arbeten.  Utbildningen som är framtagen av försäkringsbranschen tillsammans med Brandskyddsföreningen  med syftet att arbeten som alstrar värmeledning, gnistor och andra brandrisker kan genomföras på ett säkert sätt.


Efter godkänd utbildning får deltagarna ett certifikat som gäller i 5 år. Grattis ETIK-hus, alla klarade utbildningen! Etik-hus är även anslutna till vårt koncept Utbildningsavdelningen som hjälper att se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå .

East Sweden Business school 

Ledargruppen inom ramen för vårt samarbete med East Sweden Business school (ESBS) genomfört temadag om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Byggarbetsmiljösamordning med eleverna på utbildningen Entreprenadingenjör.

Fastighetsbolaget L E Lundbergs   

Krisledningsgruppen har haft genomgång av arbetssätt och stabsarbete. Eftergenomgången genomfördes formell krisledningsövning där gruppen fick hantera en trafikolycka med flera skadade medarbetare.

Älvstranden Utveckling 

Ledargruppen hjälper Älvstranden Utveckling att förtydliga ansvarsförhållandet när Kulturbåtsföreningen och Svenska Ostindiska Companiet delar en gemensam arbetsyta i en verkstad som ligger på pir 4, norra älvstranden. Det rör sig om att kunna vara inomhus utför stora och komplicerade renoveringar på skeppen med hög säkerhet.

GÖFAST 

Ledargruppen har anordnat en heldagsutbildning för all personal på GÖFAST. Medarbetarna delades in  i grupper som växelvis utbildades i HLR och första hjälpen, Belastningsergonomi samt Kvarts- och stendamm. Företaget valde att avsluta heldagen med efterföljande personalaktivitet med teambuildning och mat. Inte så dumt avslut på en arbetsvecka!

Svenska Ledargruppen 

Ledargruppen ska bedriva YH-utbildningen Beredskaps- och säkerhetssamordnare.

En distansutbildning på 50% under två år med två ansökningsomgångar. Första omgångens ansökan öppnar 5 mars - kursstart 5 september 2019.

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Ledargruppens visselblåsarsystem SlåLarm 

Efter årsskiftet har vi märkt ett söktryck efter välfungerande och snabbimplementerade system för visselblåsning. Vi är jättestolta över att vår tjänst SlåLarm fått genomslag på marknaden och att vi får möjlighet att hjälpa företag och organisationer med hanteringen.

Är ni också intresserade? Läs mer här

GÖFAST AB 

GÖFAST har genomfört en krisledningsutbildning genom oss på Ledargruppen. Som kund i Utbildningsavdelningen genomför ledningsgruppen regelbundet krisledningsövning och repetitionsutbildning.

Lagerhaus 

Efter några månaders samarbete lanserades Lagerhaus nya webbaserade arbetsmiljö- och säkerhetshandbok. Svenska Ledargruppens HELP24-system är nära kopplat och anpassat till kundens organisation och arbetssätt, ligger numera även på Lagerhaus intranät ”IN DA HAUSE”.

Lanseringen skedde på deras butikschefskonferens i Göteborg under Februari där även introduktionsutbildning i arbetsmiljö, stress- och krishantering samt brandskydd skedde.

Linköpings Smidesservice 

Linköpings Smidesservice väljer Svenska Ledargruppen som helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Säkerhet och Krisberedskap genom HELP24-abonnemang.

Malmö Universitet 

Ledargruppen har efter upphandling som ensam leverantör tecknat avtal med Malmö Universitet avseende säkerhetstjänster som omfattar bl.a. internutredningar, utbildningar och stöd vid akuta händelser. Avtalet började 2019-01-01—2020-12-31 med möjlig förlängning i två år.

St1 Sverige 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med St1 Sverige AB avseende krisstöd på telefon eller på plats via vårt Krisjourenabonnemang. Avtalet omfattar drygt 100 butiker runt om i Sverige.

Nokas Kalskrona 

Ledargruppen utbildar Nokas skyddsvakter i Karlskrona vid SAAB / Kockums i service av handbrandsläckare.

Retail & Food Services 

Retail & Food Services AB i Malmö, ett företag inom Stenakoncernen som förser deras fartyg med taxfreevaror och ma,t har tecknat HELP24-avtal med Ledargruppen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram mot samarbetet.

Svenljunga/Bollebygds kommun 

Svenska Ledargruppen har genomfört stabschefsutbildning för tjänstemän inom kommunerna Svenljunga samt Bollebygd. Det var två mycket lyckade dagar med innehåll som; samhällets krishanteringssystem, MSB gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, nyttjande av metoder/rutiner vid kris samt ledarskap med fokus mot beslutsfattande. Under dagarna genomfördes även att antal ”startövningar”. Särskilt positivt var det att två kommuner deltog vilket bidrog till ökad kunskapsspridning.

Stiftelsen Kindahus 

Vi hälsar Kindahus välkomna till Ledargruppen och Störningsbyrån.
Störningsbyrån är ett koncept framtaget av Ledargruppen som stöttar bostadsföretag med uppföljning av störningar och andra problem inom Hyreslagens ramar Samarbetet inleds alltid med ett startprojekt för att fastställa dokument och arbetssätt.

Brf Pyrolan Järfälla 

Svenska Ledargruppen stöttar styrelsen i bostadsrättsföreningen att definiera och säkerställa att man lever upp till sitt fastighetsägaransvar. Pyrolan är även ny användare av vårt HELP 24.