Vi söker engagerade seniorkonsulter till Region Syd och Region Väst 

Till regionerna Syd och Väst söker vi seniorkonsulter som vill fortsätta kan utveckla regionerna och stötta våra befintliga kunder.

Kort om oss
Svenska Ledargruppen som grundades 2005 stödjer organisationer till ett fungerande arbetsmiljö-, säkerhets- och krisberedskapsarbete. Vi levererar operativt och psykosocialt stöd dygnet runt vid akuta situationer och dess efterförlopp via vår in-house krisledningscentral. 

Via våra abonnemang Krisjouren och HELP24 säkerställer vi att våra kunder:

  • Uppfyller lagstiftningen avseende Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen samt föreskrifterna AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd. 
  • Har tillgång till professionellt krisstöd i akuta krissituationer dygnet runt samt har möjlighet till hjälp med adekvata insatser i efterförloppet av en traumatisk händelse.
  • Uppfyller lagkrav om dokumentation av ovanstående via eget utvecklat webbstöd.

Vi har idag drygt 350 anslutna organisationer och mer än 35 000 användare. Våra kunder finns både inom offentlig och privat sektor. Svenska Ledargruppen har idag 18 medarbetare fördelade på Malmö (Syd), Göteborg och Linköping (Öst). 

Arbetsuppgifterna omfattar:
Konsulttjänster med att inventera, utveckla och förenkla våra kunders arbetsmiljö-, säkerhets- och krisberedskapsarbete. En stor del av tjänsten omfattar att leda utbildningar och övningar inom dessa områden. I arbetet ingår beredskaps- och jourtjänst för Krisjouren/HELP24. Det förekommer även att man som konsult kliver in som resurs i våra kunders befintliga organisation under en begränsad tid. 
Vi befinner oss i ett utvecklingsskede och i arbetsuppgiften ingår även att tillsammans med respektive regionchef hitta nya forum och kanaler för vår fortsatta expansion och utveckling.

Samarbete inom vår organisation är centralt för oss, därför ingår stöd till kollegorna de andra regionerna som en naturlig del i arbetet. Vi har ett stort nätverk med underkonsulter och partners som vi samarbetar med.

Krav:
Du ska ha lång erfarenhet av:

  • Säkerhets- och/eller krisberedskapsarbete.
  • Arbete som ledare och projektledare.
  • Utbildnings- och övningsverksamhet.

Samt:

  • Lämplig efergymnasial utbildning.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
  • Mycket god förståelse inom IT och de vanligast förekommande Microsoftprogrammen.
  • B-körkort.

Erfarenhet av krishantering och psykosocialt stöd är en merit.

Som person är du är social, engagerande och har stort kundfokus. Du är bra på att se helheter samt kan förenkla och beskriva komplexa frågeställningar. Du är lösningsorienterad, flexibel och vill ingå i en dynamisk konsultorganisation. Din målsättning är att vara på rätt plats vid rätt tid, redo att rycka in.

Om tjänsten
Utgångspunkt är vår region i Syd eller vår region i Väst och mycket av arbetet sker ute hos kund, ibland även utanför regionen, därför är resor i tjänsten vanligt förekommande. Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar provanställning. Start snarast enligt överenskommelse. 

Ansökan med CV och personligt brev med löneanspråk skickast till VD Jonas Lundberg 031-760 87 91
jonas.lundberg@ledargruppen.se 

Eller Regionchef Syd Patrik Svedenskiöld 040-631 14 00 
patrik.svedenskiold@ledargruppen.se