Tuve Bygg i Stockholm 

Vi har under två intensiva dagar hållit utbildning i Arbetsmiljö Grund, Delegation av Arbetsmiljöuppgifter och BAS P/U Grund för en grupp medarbetare hos Tuve Bygg i Stockholm. Tillfällena är en viktig del i Tuve Byggs strävan att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot nästa kurstillfälle!