Trafikverket/TP SAMS – november 2017 

Svenska Ledargruppen har under de senaste två åren stöttat Trafikverket och TP SAMS (Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar) med lärande krisledningsövningar där transportsektorns aktörer fått öva samverkan, i syfte att stärka förmågan att hantera samhällsstörningar.

Målet med övningsserien var att: Undersöka förmågan till transportslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar och Öka kunskapen om ansvar, roller, kompetenser och resurser för att hantera samhällsstörningar i transportsektorn. Detta omfattade även förhållanden inför och vid höjd beredskap.

Övningarna skulle vara scenarier som drabbar eller påverkar samtliga transportslag och där behov av samverkan mellan aktörer i transportsektorn uppstår. En bra summering och avslut på övningsserien genomfördes på Näringsdepartementet tillsammans med infrastrukturministern. 

Läs mer på Trafiverkets hemsida