Trafikverket Investering Stockholm/Öst - december 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört en krisledningsövning med personal från Trafikverket Investering Stockholm/Öst. Det var en övning mot projektet ”Getingmidjan”, som är ett stort arbete mitt inne i Stockholm vid Strömmen. Trots att flertalet av deltagarna i krisledningsgruppen var nya, så lyckades dem hantera scenariot på ett mycket bra sätt.