Trafikverket Investering - november 2017 

Ledargruppen har genomfört larmkedjeövningar med personal från tre olika projekt inom Trafikverket Investering. Det har varit geografiskt spritt från Skåne i söder via Göteborg i väst till Malmbanan i nordligaste delen av landet. Syftet har varit att säkerställa att entreprenörer och projektpersonal från Trafikverket kan starta upp en krisorganisation vid en allvarlig händelse.