Trafikverket – februari 2018 

Ledragruppen hjälpte Ostlänkens krisledningsorganisation att öva i att hantera en olycka vid ett framtida delprojekt kallat ”Kardonbanan”. Övningen flöt på mycket bra, de övade gjorde en stark insats och utvecklades på ett fantastiskt sätt från morgonens uppstart till en avslutande lägesgenomgång ett antal timmar senare.

Några kommentarer från de övade ”Välplanerad övning med bra upplägg!” samt ”Det funkade bra. Bra att man hade tid för diskussion efter spelet.”