Svenska Ledargruppen stöd i Sjöfartsverkets CBRN E-projekt - juni 2017 

Svenska Ledargruppen stödjer Sjöfartsverket i det pågående projektet ”CBRN E-händelsers påverkan på samhällets behov av transporter (2)” .           
Projektet siktar på att gemensamt från lokal till central nivå över olika sektorer, stärka samhällets samlade beredskapsförmåga att vid en CBRN E-händelse kunna upprätthålla transporter.
Delaktiga aktörer tillsammans med Sjöfartsverket är Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Projektet får även stöd från Försvarsutbildarna och CBRN-förbundet.