Svenska Ledargruppen leder säkerhetsarbetet i Lerums kommun - Juli 2017 

Svenska Ledargruppen AB utvecklar och bemannar tjänsten som TF Säkerhetschef i Lerums kommun. 
I tjänsten ingår att utveckla samt etablera kommunens kommande säkerhets- och krisberedskapsorganisation.