Svenska Ledargruppen - april 2017 

Vi på Svenska Ledargruppen har sedan fredagens händelse i Stockholm 7 april, höjt beredskapen i vår krisledningscentral. Detta för att ta emot samtal och stötta medarbetare samt chefer hos våra berörda abonnemangskunder (HELP24 och Krisjouren). Ytterligare resurser har funnits på plats i Stockholm under helgen med olika insatser och stöd.
Vi har flera  pågående ärenden och kommer att fortsätta med höjd beredskap så länge behov finns.

Våra tankar går till de drabbade, anhöriga och alla berörda.