Svenska Kyrkan i Borås - juni 2017 

SLAB har utbildat Svenska Kyrkan i Borås i grundläggande krisledning (inklusive stress- och krishantering), efter sommaren ska vi pröva våra kunskaper med en lärande seminarieövning med motspel.