Södertäljes bibliotek - december 2017 

Ledargruppen har under två utbildningsdagar utbildat all personal vid Södertäljes bibliotek och konsthall i att hantera situationer som kan leda till hot eller i värsta fall våld. Verksamheten är belägen i en galleria mitt i centrum och det innebär att man har en stor mängd besökare. Stort engagemang från deltagarna och bra diskussioner som ska följas upp med nya rutiner och arbetssätt.