Södertälje kommun, Telge AB - oktober 2017 

Svenska Ledargruppen har tecknat ramavtal med Södertälje kommun, Telge AB avseende utbildningstjänster, hot- och våldsituationer.