Säkerhetssamordnarutbildning - maj 2017 

Svenska Ledargruppen har återigen genomfört krisledningsövning samt examensceremoni på Försvarsmaktens ö, Känsö i Göteborgs södra skärgård.
Denna gång var det Säkerhetssamordnarutbildningen, SÄK 15 som avslutade två års studier vid Riskhanteringsakademin. Vi tackar samtliga studenter vid utbildningen för två mycket trivsamma och givande år.
Lycka till i framtiden, det är nu det börjar!