Peter Dubrefjord - december 2017 

Vi hälsar vår nya medarbetare Peter Dubrefjord välkommen till Göteborgskontoret. Peter har lång erfarenhet inom säkerhet och krisberedskap och närmare 30 års erfarenhet från Räddningstjänsten.  Peter kommer närmast från Borås Stad där han verkat som krisberedskapssamordnare.