Östgötatrafiken - september 2017 

Personal vid Östgötatrafikens kundcenter i Linköping och Norrköping har utbildats i att hantera hotfulla och våldsamma situationer. Utbildningen har innefattat, riskbedömning, mental förberedelse, icke aggressivt bemötande samt kamratstöd och