Öckerö kommun - november 2017 

Svenska Ledargruppen AB har genomfört en krisledningsövning för Öckerö kommun. Tidigare i höstas genomfördes en grundläggande utbildning i Krisberedskap. Deltagarna gjorde ett bra arbete, löste uppgiften men framförallt så drogs bra slutsatser i utvärderingen, bl.a. vikten av enkel och tydlig dokumentation, tydligt ledarskap och övning, övning, övning.