Öckerö kommun - november 2017 

Svenska Ledargruppen har utbildat Krisledningsnämnden på Öckerö kommun i grundläggande krisberedskap. En mycket givande eftermiddag med bra diskussioner om ansvar, roller och ambitionsnivåer.