Nira Dynamics – december 2017 

Linköpingsföretaget Nira Dynamics har under en heldag övat sin krisgrupp. Gruppen fick hantera två parallella händelser. Dels informationsläcka i ett projekt, dels kränkande trakasserier från chef mot anställd. Gruppen löste uppgiften inklusive att möta media på ett utmärkt sätt.