Mätpartner Östergötland – februari 2018 

Vi hälsar Mätpartner i Östergötland välkomna som HELP 24 kund. Företaget är specificerad på geodetisk mätning som handlar om att mäta in eller sätta ut punkter, linjer och detaljer med hög noggrannhet i förhållande till ett referenssystemdvs ett stomnät med befästa utgångspunkter, eller GPS mätning. Ofta handlar det om exakthet mindre än ett par millimeter och ibland gäller centimeterprecision då GPS är ett utmärkt verktyg. Ledargruppen kommer genom HELP24-abonnemanget stödja och hjälpa Mätpartner med det systematiska arbetsmiljöarbetet