Ledargruppen - januari 2018 

Ledargruppen har genomfört internutbildning av nya instruktörer. Nu är vi fler som kan utbilda inom brand och Första hjälpen och HLR.