LE Lundbergs - januari 2018 

Tekniska förvaltare på Fastighetsbolaget LE Lundbergs har genomgått heldagsutbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i regi av Ledargruppen.