Länsstyrelsen Västra Götaland - december 2017 

Ledargruppen stöttade Länsstyrelsen i Västra Götalands län i en av deras kvartalsvisa regionala samverkansövningar. En kortare övning med samverkanskonferens över Rakel, arbete med gemensamma budskap och rapportering i WIS. Att öva dessa samverkansformer kvartalsvis bidrar till en god grundläggande förmåga i länet