Länsförsäkringar Östgöta - september 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning och formell övning med Länsförsäkringars krisledning.
Huvudfokus var stabsmetodik, roller och ansvar samt avgränsningar. Gruppen fick en nyttig uppdatering och känner sig redo inför eventuella framtida kriser.