Krisledningsövning för Svenska Kyrkan - september 2017 

Svenska Ledargruppen har i veckan övat Svenska Kyrkan i Borås i krisledningsarbete. Vi inledde redan i våras med grundutbildning i stress- och krishantering och stab- och ledningsarbete. Därefter reviderade vi tillsammans krisledningsplaner och rutiner. Idag kom finalen med en lärande krisledningsövning där deltagarna under en seminarieövning med motspel fick pröva sina kunskaper. En lärorik dag; insikter om vilket stöd en bra och enkel metodik ger, tankar kring egen förmåga och utvecklingsområden och mycket mer. Bra jobbat!