HTC Floor systems - december 2017 

Under en intensiv dag har HTC i Söderköping utbildat sin personal i grundläggande brandskydd HLR och första hjälpen med ett stort engagemang hos de deltagande.