Hjulsbro steel - januari 2018 

Chefer och arbetsledare vid Hjulsbro Steel har tillsammans med Ledargruppen genomfört workshop kring psykosociala arbetsmiljöfrågor. Arbetet har mynnat ut i mål för 2018 och en handlingsplan för att arbeta vidare med frågorna