Gunnebo Gateway - september 2017 

All personal vid Gunnebo Gateway i Motala har fått utbildning i grundläggande brandskydd och första hjälpen/HLR. Dagen avslutades med en introduktion av företagets nya webbaserade stöd, HELP 24, för arbetsmiljöarbetet och krishantering. En mycket uppskattade och lärorik dag tyckte deltagarna.