GDPR - EUs nya dataskyddsförordning 

25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PuL). I och med GDPR kommer det att ske några förändringar hos oss, bland annat:

  • Vi kommer ta in samtycke från dig när du ska gå en kurs eller registreras i våra system, så att vi har rätt att hantera dina personuppgifter
  • Våra servrar flyttas till en driftcentral med högre driftsäkerhet och skydd
  • Vi verifierar oss för en av de bästa säkerhetscertifikaten som finns - EV SSL-certifikat
  • Vi avser under senvinter/vår att löpande teckna Personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder. Detta avtal reglerar vår behandling av era (Personuppgiftsansvarigas) personuppgifter enligt era instruktioner

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på 031- 760 87 99 eller info@ledargruppen.se.