Freudenberg - november 2017 

Freudenberg i Norrköping har en intern kemskyddsorganisation för att göra förstainsatser vid läckage och olyckor. Svenska Ledarguppen har övat medlemmar ur gruppen i praktiskt agerande i ett antal olika scenarion. Insatserna genomfördes med stort engagemang och gott resultat.