Föräldrakooperativet Kornknarren - januari 2018 

Kornknarren i Norrköping säkrar upp sitt arbetsmiljöarbete, där både anställd personal och föräldrar arbetar tillsammans i förskoleverksamheten, genom Ledargruppens HELP24-abonnemang.