Eslövs Bostads AB - december 2017 

Eslövs Bostads AB har just anslutit sig till Svenska Ledargruppens Utbildningsavdelning. De är nu rustade för framtiden och säkerställer att varje medarbetare har rätt kompetens i rätt tid, helt i enlighet med arbetsmiljölagstiftningens miniminivå.

Är du nyfiken på att veta mer om Utbildningsavdelningen så kan du läsa mer här.