Emelie Tillgren - september 2017 

Vi hälsar vår nya medarbetare Emelie Tillgren välkommen till Göteborgskontoret. Emelie har lång erfarenhet inom säkerhet och krisberedskap och kommer närmast från Göteborgs Stad där hon arbetat med samhällsskydd och beredskap.