Bostads AB Poseidon - december 2017 

Svenska Ledargruppen stöttar Bostads AB Posiedon distrikt väst med egenkontroll av brandskyddet i och kring deras fastigheter. Tack vare nattens snöfall fick vi också ett bra tillfälle att uppmärksamma Räddningsvägarnas behov av snöröjning och skyltning. (Obs bilden tagen innan snöröjning var genomförd:)