Assalub AB - maj 2017 

Assalub utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för rationell smörjautomation på världsmarknaden. Detta omfattar utrustning för både handsmörjning och centralsmörjning, men även utrustning för hantering av smörjmedel.

Företaget har nu valt vårt HELP24-abonnemang för att utveckla och förfina sitt arbetsmiljöarbete.