Amapola - maj 2017 

Svenska Ledargruppen i Syd har genomfört en företagsanpassad utbildning i systematiskt brandskyddsarbete(SBA) för brandskyddssamordnare på flygbolaget AMAPOLA. Nu kan de säkerställa sitt SBA i sina lokaler på både Sturup och Arlanda.