AB Bostäder Borås - januari 2018 

Svenska Ledargruppen har deltagit vid framtagande av ny krisledningsplan för AB Bostäder i Borås, den är nu redo att fastställas av företaget. Vi har därefter förmånen att genomföra övningar för att utbilda staben i planen och på sikt även pröva deras förmåga.